Hem » Okategoriserade » Bättre hälsa med biblioterapi

Bättre hälsa med biblioterapi

Älskar du feelgoodböcker och spännande deckare? Då har du ökat dina chanser att må riktigt bra. Att läsa är bevisat bra för välbefinnandet och som terapi funkar lättsam skönlitteratur allra best.

Att böcker kan ge härliga läsupplevelser – det vet vi. Men att läsning också är bra för vår hälsa kanske inte lika många känner till. Faktum är det till och med finns ett begrepp som heter biblioterapi. Biblioterapi är en terapiform där läsning och samtal om böcker används med syftet att förbättra hälsan och välbefinnandet.

-Läsning verkar fungera som något slags avkoppling och vila – och det är däri som dess terapeutiska kraft också kan ligga. Avkopplingen och vilan ger i sin tur kraft och energi att orka med andra saker, säger Cecilia Petersson, litteraturvetare som forskar kring biblioterapi och läsningens betydelse för hälsan vid Göteborgs universitet.

Cecilia har nyligen gett ut boken Biblioterapi – hälsofrämjande läsning i teori och praktik, där hon reder ut begreppen och beskriver hur man kan använda sig av just biblioterapi.

-Det finns två olika former av biblioterapi. Den ena kallas för ”läsbiblioterapi” och då läser du på egen hand för att främja hälsan. Den andra formen är ”interaktiv biblioterapi” och kan vid första anblicken likna en bokcirkel, men med skillnaden att en ledare ansvarar för diskussionen i gruppen och att samtalen inriktas på deltagarnas liv, säger Cecilia. Men vad är det som gör att litteraturen påverkar vårt välbefinnande och i vilken utsträckning kan den faktiskt hjälpa den som mår dåligt? Ja, det har Cecilia undersökt i flera empiriska studier. Den första omfattades av kvinnor som var sjukskrivna för cancer, posttraumatisk stress, utmattningssyndrom och depression och som läste på egen hand. Alla kvinnorna i studien var vana bokläsare före sjukskrivningen.

I början var de inte i stånd till att läsa alls, och när de väl kunde läsa igen valde de i regel litteratur som de uppfattade som lättare än vad de brukade läsa, till exempel så kallad feelgood och fantasy. När forskarna bad kvinnorna reflektera över hur läsningen påverkat deras hälsa svarade flera att de läste för att komma bort från sjukdomen, att få tänka på annat.

-Det var viktigt att läsningen var lustfylld och inte ett krav. De betraktade läsandet som en paus och en frizon där de kunde slippa tänka på sig själva och kände sig stärkta efteråt, säger Cecilia.

Utomlands är det vanligt att använda självhjälpslitteratur, eller speciellt utvald skönlitteratur som skildrar just de problem som personen har. Boken kan vara ordinerad av en läkare eller psykoterapeut. Men biblioterapi kan också betyda läsning och samtal om nästan vilken skönlitteratur som helst, och det är den typ som Cecilia Pettersson ägnar sin forskning åt. I sina studier har hon bland annat sett hur personer som har problem med smärta upplever att den kan minska med biblioterapi.

-En kvinna som var sjukskriven för utmattning upplevde stor stress inför vanliga hushållssysslor. Men om hon satte på en ljudbok kunde hennes kropp klara av att hänga tvätt och koka kaffe medan hon lyssnade, säger Cecilia.

Hennes forskning visar att biblioterapi kan leda till insikt och personlig mognad, förbättrat självförtroende och ökat socialt välbefinnande samt förbättrad förmåga att utföra vissa vardagsaktiviteter.

-De flesta personer jag har intervjuat har upplevt att de mådde bättre efter biblioterapin, att de till exempel vågade gå ut och träffa folk och att deras självförtroende hade stärkts.

När du läser skönlitteratur i biblioterapeutiskt syfte kan du närma dig dina problem indirekt genom att identifiera dig med bokens karaktärer som befinner sig i en liknande situation.

Du kan också släppa tanken på dina bekymmer genom att ägna dig åt läsning för att koppla av och glömma vardagsbekymmer eller den kris du är mitt uppe i.

-Mina studier visar att lustfylld läsning av skönlitteratur som inte kräver så mycket ger vila och ny kraft. Medan självhjälpsböcker med sin problemfokusering valdes bort eftersom de blev för kravfyllda. Vilken genre du väljer spelar inte så stor roll, men det bör helst inte vara så komplicerat språk och inte för långa texter, säger Cecilia.

Hon betonar att lustaspekten är en viktig del när du läser på egen hand.

-Mitt råd är att läsa sådant du vill läsa och att inte göra läsningen till en prestation. Det viktiga är läsningen i sig. Den ska vara en positiv upplevelse.    Se läsningen som en paus att vila i och bli stärkt av.

Vad är biblioterapi?

Biblioterapi, eller hälsofrämjande läsning, är en metod som handlar om att läsa och samtala om litteratur. Det har visat sig kunna ha en läkande kraft och påverkar hälsan positivt, men har även visat sig kunna påverka självförtroende och personlig utveckling positivt.

Lustläs en roman och få ny energi

1.Du kan läsa på egen hand eller delta i en grupp för interaktiv biblioterapi, som du kan hitta via ditt bibliotek eller studieförbund. I höst drar flera grupper i gång med biblioterapi bland annat i Göteborg.

2.Det går lika bra med ljudbok, e-bok och vanlig bok. Det viktiga är att välja böcker som känns lockande för dig. Helst inte för långa texter eller komplicerat språk. Läs i den mån du hinner och orkar.

3.Börja enkelt: För en del är det läkande att läsa om personer som går igenom problem som liknar ens egna. Andra mår bättre av att läsa något lättsamt och avkopplande långt ifrån det egna livet.

Intresset ökar

De senaste åren har intresset för biblioterapi ökat i Sverige. Numera är bokcirklar som riktar sig till sjukskrivna och personer med lättare psykisk ohälsa inte ovanliga. Idag kan man hitta biblioterapi på kulturhus, bibliotek, behandlingshem, folkuniversitet, sjukhus och äldreboenden.

Vid Ersta Sköndal finns landets första akademiska utbildning i biblioterapi, och våren 2021 startade en universitetsutbildning i biblioterapi vid Göteborgs universitet utformad av Cecilia Pettersson.

Kan man läsa sig frisk?

I USA och Storbritannien är det vanligt att biblioterapi används för att främja psykisk hälsa eller personlig utveckling. I England finns listor med rekommenderad litteratur, en hel del självhjälpslitteratur men även skönlitteratur. Biblioterapi används vanligtvis för sjukdomar som depression och ångest, men ibland används metoden för att lindra stress, för utmattningssyndrom, olika former av drogberoende eller för att bearbeta livskriser, såsom en separation eller förlust av en anhörig eller vän.

Margaretha Eldh, ”Bättre hälsa med biblioterapi”, Hälsa nr 11/2021

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s