Hem » Okategoriserade » Infertilitet

Infertilitet

Vad är infertilitet?

Infertilitet är den medicinska beteckningen för att inte kunna uppnå graviditet efter att ha försökt i minst ett år.

Definition

Avsaknad av befruktning efter ett år med oskyddade samlag.

En del par som har fått diagnosen infertilitet kan ändå uppnå graviditeten utan behandling. Därför används ofta beteckningen subfertilitet som betyder nedsatt befruktningsförmåga.

Förekomst

Cirka 15% av alla par är infertila.

Man räknar med att orsaken till infertilitet i 1/3 av fallen beror på mannen, i 1/3 på kvinnan och i 1/3 på både mannen och kvinnan.

Orsak

Dålig ”timing” när det gäller sex, det vill säga för lite sex nära tidpunkten för ägglossning kan också vara anledningen till infertilitet.

Blockering av sädesledaren kan också orsaka manlig infertilitet. Det kan ske genom en steriliseringsoperation (vasektomi) eller efter en infektion.

Nedsatt mängd normala spermier i sädesvätskan kan också vara en förklaring – något som är fallet hos 1% av alla män, men som är förklaringen hos 10-15% av alla män med nedsatt fertilitet.

I några fall har infertiliteten genetiska orsaker, exempelvis vid Klinefelters syndrom.

I hälften av fallen med infertiliteten hos män hittar man ingen orsak.

När par inte lyckas bli gravida ligger fokus ofta på kvinnan – men mannens fertiliteten är minst lika viktig.

Runt en femtedel av alla män har otillräcklig spermaproduktion. När det gäller par som har svårt att bli gravida är manlig infertilitet i runt 20 procent av fallen.

I Sverige beror 20 procent av fallen med ofrivillig barnlöshet på spermierna. I 40 procent av fallen rörande fertilitetsproblem beror det på kvinnans ägg, runt 25 procent av fallen är en kombination av både manlig och kvinnlig faktor och i 15 procent av fallen det finns ingen tydlig orsak.

Men forskning visar att livsstil spelar en stor roll för spermakvaliteten och en hälsosam spermierörlighet (spermiernas förmåga att röra sig eller ”simma” för att befrukta ett ägg).

Tre månader innan du planerar att försöka skaffa barn bör du ta en närmare titt på din hälsa och göra de livsstilsförändringar som behövs. På så sätt kan du försäkra dig om att spermakvaliteten är så bra som möjligt.

Etiologi och patogenes

Kvinnans ålder

 • Fertilitet minskar väsentligen när kvinna når 35 års ålder
 • Fertiliteten är låg vid 40-årsåldern

Det finns många orsaker, de viktigaste är:

 • Rubbningar vid ägglössning (27%)
 • Skador på äggledarna (14%)
 • Endometrios (5%)
 • Försämrad spermiekvalitetet efter färre antal spermier (19%)
 • Andra orsaker (5%)

Cirka en tredjedel av alla fall med infertilitet är oförklarliga.

Predisponerande faktorer

 • Vaginala faktorer – mycket ovanliga
 • Cervikala faktorer
 • Faktorer i korpus uteri
 • Tubarfaktorer
 • Ovariella faktorer
 • Immunologiska faktorer
 • Endometrios
 • Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS)
 • Psykogena förhållanden

Vikt:

 • Undervikt eller extremt fysisk träning, leder till hypogonadotrop hypogonadism (hypothalamisk/hypofysär svikt) och amenorre´
 • Overvikt i kombination med polycystiska ovarier ökar sannolikheten för anovulation

NSAID-preparat:

 • Kan ge reversibel infertilitet hos kvinnor
 • Hämning av prostaglandinsyntesen kan leda till hämning eller fördröjning av ägglossningen

Anamnes

Hos kvinnan:

 • Tidigare graviditeter
 • Tidigare underlivsinfektioner eller bukoperationer
 • Regelbunden menstruation eller tecken på anovulation
 • Smärtor inklusive dysmenorre som kan tyda på endometrios
 • Läkemedelsanvändning (OBS! NSAID-preparat)
 • Psykosociala förhållanden
 • Sexualfunktion
 • Användning av preventivmedel
 • Användning av tobak, alkohol eller narkotikamissbruk

Hos mannen:

 • Ej nedvandrade testiklar
 • Tidigare urogenital kirurgi (penis, testiklar, scrotum)
 • Tidigare underlivsinfektioner – orkit, epididymit, prostatavesikulit
 • Användning av tobak, alkohol eller narkotikamissbruk
 • Exponering för giftiga ämnen i form av läkemedel eller på arbetsplatsen
 • Sexualfunktion
 • Tidigare skador på yttre genitalia
 • Underliggande sjukdom (hypotyreos, hypertyreos, diabetes typ 2, hypogonadotrop hypogonadism)
 • Möjlig genetisk orsak
 • Användning av anabola steroider

Symtom

 • Vanligen inga symtom.

Kliniska fynd

 • Vanligen normala kliniska fynd hos kvinnan och mannen.

Diagnostik

 • Tilläggsundersökningar kan vara hormonprover, spermieundersökning och eventuellt bilddiagnostik.

Egenbehandling

Samlag när chansen för befruktning är som störst – från cirka fem dagar före till en dag efter ägglossning.

Kvinnor

 • Viktminskning om man har ett BMI > 30
 • Rökstopp
 • Livsstilsförändring och viktminskning vid eventuell PCOS
 • Sluta med eventuell NSAID-behandling

Män

 • Rökstopp
 • Begränsa varma bad/bastu

Behandling

Behandling riktas mot eventuella underliggande orsaker, eventuellt assisterad befruktning.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s